Home

Welkom op de website van Terra Motion.

Terra Motion brengt op verzoek en op eigen initiatief vraag en aanbod bij elkaar van technologie uit ontwikkelde- en zich ontwikkelende landen.

Terra Motion’s kracht betreft haar netwerk waarin beslissingen genomen worden, financieringen gearrangeerd en technologie ontwikkeld, op de markten en regio’s waar Terra Motion actief is.

Terra Motion is actief in de volgende sectoren:

  • Financiering
  • Maritiem
  • Vastgoed
  • Energie

en Terra Motion is actief in de volgende regio’s:

  • Europa
  • Afrika
  • Azië

Terra Motion richt zich op duurzame activiteiten, met een lange termijn oriëntatie, onderstreept door participatie van Terra Motion in de nieuwe activiteiten.